076 - 118 55 75

E-post

SMÅ MASKINER SOM GÖR STOR NYTTA

Vi är övertygade om att småskaligt jord- & skogsbruk, trädgårdsskötsel och självhushållning är vägen till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar därför med högkvalitativa små maskiner för att underlätta detta arbete. Vi använder själva flera av de maskiner vi säljer, och vi säljer inget vi inte själva vill använda eller tror på!