076 - 118 55 75

E-post

Projekt BioSep2

Ett källsorterande avloppssystem för cirkulär näringsekonomi

Vid en konferens om så kallade "CleanTech-lösningar" i Tyskland, som vi trodde skulle handla om klimatsmarta energilösningar, vilket det visade sig inte alls var fallet, var vi ett par deltagare som "fann varandra".

 

Vår gemensamma nämnare var vårt intresse för cirkulära näringsflöden, där vi alla ansåg att vi måste sluta upp med att se humanavfall som ett problem, och börja se det som en tillgång.

 

För att göra en lång historia kort, var detta upprinnelsen till ett projekt med syfte att få till en lätthanterad och effektiv produkt för hantering av humanfekalier från vattenspolande toaletter.

 

Vår lösning innebär bland annat att fekalierna komposteras och renas med  hjälp av Biokol.

 

Inom ramen för projektet kommer en pilotanläggning att installeras och mätningar kommer att utföras för att verifiera om systemet fungerar som tänkt.

 

AKEMA AB har fått stöd för att genomföra projektet genom ett Leaderprojekt.