E-post

Tommy Andersson, ägare och VD.

Tommy har 20+ års erfarenhet inom energibranschen, främst inom förbränning och förgasning av biobränsle.

 

Kompetenser:

  • Projektledning och montageledning
  • Upphandling
  • Energiberäkningar
  • CAD ritningar (3D och 2D)

 

 

Linda Andersson, ekonomi och administration.

Linda har lång erfarenhet av att driva eget företag och sköta administration och ekonomi.

 

Kompetenser:

  • Ekonomi och administration
  • Bokföring
  • Ordermottagning

 

 

076 - 118 55 75